Personuppgiftsansvar

J-O Nyans AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och företagets system. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss i menyn ovan.

Kundrelationen

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med kundrelation med J-O Nyans AB sparas bara så länge som du är kund och upp till ett år efter avlutat avtal/uppgrag.
Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med förfrågningar av våra tjänster sparas i 3 månader om ingen ytterligare kontakt tas. Om ytterligare kontakt tas sparas uppgifterna i 3 månader efter senaste kontakt.
J-O Nyans AB lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om personuppgifter som hanteras om dig hos J-O Nyans AB och att få uppgifter rättade.
Du har rätt att begära att personuppgifter om dig som hanteras hos J-O Nyans AB raderade. Detta gäller under förutsättning att lagkrav inte förhindrar oss att radera informationen.

Begäran om att få information om personuppgifter alternativt få uppgifter rättade eller raderade skall vara undertecknad och skickas med post till:
J-O Nyans AB
Smuttenvägen 8
430 81 Köpstadsö